Voorwaarden

Deze websiteis met grote zorg samengesteld. Niettemin geeft Vastgoedpro geen enkele garantie dat de informatie die is opgenomen of waarnaar wordt gerefereerd volledig en juist is en geschikt is voor het doel dat de gebruiker van deze website aan de informatie geeft. Derhalve sluit Vastgoedpro elke aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, ongeacht op welke wijze deze zijn ontstaan.