taxateur wonen

Taxateur woningen: wat zijn de veranderingen?

Op dit moment zijn de verandering voor de taxateur woningen beperkt. Ze krijgen vooralsnog met de volgende veranderingen in de markt te maken:

Inschrijving NRVT

Om op termijn te kunnen blijven taxeren is inschrijven in het NRVT noodzakelijk. De huidige inschrijvingen in het SCVM of VastgoedCert is nog steeds geldig, maar deze worden niet meer verlengd.

Taxeren volgens EVS/IVS

Met ingang van 2016 is het verplicht om een aantal internationale regels in acht te nemen bij het taxeren. Deze regels zijn door de branche- en beroepsorganisaties verwerkt in een nieuw taxatierapport, dat geïmplementeerd is door de validatie-instituten. Een van de veranderingen is dat het verplicht wordt om een SWOT-analyse te maken van het object dat je taxeert, maar over het algemeen zijn de aanpassingen niet groot.

Aanpassingen tuchtrecht

AFM en DNB willen een eenduidig tuchtrecht voor de taxateurs. AFM en DNB zijn echter vooral gefocusd op de taxateur bedrijfsmatig. Ook wordt er door middel van de validatie-instituten als voor 95% van alle taxaties een extra controle uitgevoerd. De vraag is dan ook of extra doorlopend toezicht vanuit het NRVT zinvol is en of dit er ook daadwerkelijk komt. Lees meer hierover bij het artikel tuchtrecht.