Tuchtrecht

Tuchtrecht is de controle op de beroepsuitoefening van makelaar of taxateur.

Wordt het makelen en/of taxeren niet goed uitgevoerd dan kan een schorsing of ontheffing volgen door de tuchtraad.

Tuchtrecht is bij meerdere instanties mogelijk. Voor taxateurs ingeschreven bij het NRVT is het meest voor de hand liggend om bij het NRVT de tuchtzaak aanhangig te maken bij de Stichting Tuchtrechtspraak NRVT. Een andere mogelijkheid is om een tuchtzaak bij een van de branche- en beroepsorganisaties aan te brengen (voor zover de taxateur lid is van zo’n organisatie). Er bestaat echter de kans dat deze tuchtcolleges de zaak door verwijzen naar het NRVT.

Vastgoedpro is de enige vereniging die de behandeling van tucht onafhankelijk, bij de Geschillencommissie in Den Haag, heeft ondergebracht. Daarnaast zijn er op dit moment de volgende tuchtcommissies: NVM (interne tuchtcommissie), NVR (interne tuchtcommissie), RICS (interne tuchtcommissie),VBO (interne tuchtcommissie, ondergebracht in aparte stichting).

 

Terug naar het overzicht