Register Taxateur (RT)

De titel Register Taxateur wordt door verschillende instituten uitgegeven:

  • NRVT: Voor alle kamers
  • VastgoedCert: Alleen voor de kamers Bedrijfsmatig en Agrarisch.

De titel wordt sinds 1 januari 2016 door VastgoedCert niet meer uitgegeven (ook niet bij hercertificering). Daarmee zal in de komende 5 jaar de titel komen te vervallen bij VastgoedCert.

Opvallend genoeg blijkt VastgoedCert sinds 1 januari 2016 bij hercertificering van ingeschrevenen met de titel RT nu ineens de titel Register Makelaar (RM) uit te geven. Dit zonder verdere toelichting naar zowel de ingeschrevenen als naar de markt. Het is dan ook onduidelijk waar deze titel voor staat en welke voorwaarden aan de titel gesteld worden.

Terug naar het overzicht