Register Makelaar (RM)

De titel Register Makelaar wordt sinds januari 2016 uitgegeven door het register VastgoedCert indien de inschrijving van een taxateur wordt verlengd (d.m.v. hercertificering). Dit is gedaan zonder hieraan ruchtbaarheid te geven. Tot op heden is niet duidelijk waar de titel exact voor staat en wat de voorwaarden zijn om hiervoor in aanmerking te komen. De titel heeft momenteel geen status die in de markt erkend wordt.

Het lijkt erop dat dit puur een actie is waarmee het register voorsorteert om het register om te turnen van een taxateurs register naar een makelaars register.

Terug naar het overzicht