Register Makelaar Taxateur (RMT)

De titel Register Makelaar Taxateur werd uitgegeven door het register VastgoedCert. De titel is alleen van toepassing op taxateurs ingeschreven in de kamer Wonen (en de voormalige kamer Wonen/MBK).

De titel wordt sinds 1 januari 2016 niet meer uitgegeven (ook niet bij hercertificering). Daarmee komt de titel vanzelf over 5 jaar te vervallen.

Opvallend genoeg blijkt VastgoedCert sinds 1 januari 2016 bij hercertificering van ingeschreven met de titel RMT nu ineens de titel Register Makelaar (RM) uit te geven. Dit zonder verdere toelichting naar zowel de ingeschreven als naar de markt. Het is dan ook onduidelijk waar deze titel voor staat en welke voorwaarden aan de titel gesteld worden.

Terug naar het overzicht