Mortgage Credit Directive (MCD)

De Mortgage Credit Directive (MCD) is een nieuwe wetgeving voor banken. Het uitgangspunt van de wet is dat banken geen offertes mogen uitbrengen en deze dan achteraf toetsen. De huidige situatie is dat er een offerte wordt uitgebracht die wordt getekend door de consument. Aansluitend bepaalt de bank, onder andere op basis van inkomen en een taxatierapport, of deze offerte definitief wordt.

Na invoering van de MCD mag de geldverstrekker niet meer achteraf toetsen. De bank zal dus pas een offerte uitbrengen als alle stukken aanwezig zijn. Dit betekent een voordeel voor de consument, het geeft hem of haar immers de mogelijkheid om op het laatste moment nog te kunnen veranderen. Het tekenmoment van de offerte is daarmee van het begin van het traject naar het einde van het traject verschoven.

Voor taxateurs heeft de verandering van het traject op zich geen gevolgen. Wat wel gevolgen heeft is een aanpassing die gelijktijdig wordt doorgevoerd en betrekking heeft op de wijze waarop de bank het onderpand mag toetsen. Tot de invoering van de MCD geldt dat de bank de waarde van het onderpand moet bepalen op basis van een taxatierapport. De Tweede Kamer heeft echter ingestemd met een aanvullende motie waarmee ze banken ook de gelegenheid geeft om te toetsen op basis van een modelwaarderapport. Als dit standaard door de banken wordt ingevoerd kan dit weleens het einde betekenen voor een groot deel van de taxateurs.

De vraag is of het zover komt. Het is bekend dat modelwaarderapporten fors afwijken van de realiteit en achterlopen op de feiten. Uiteindelijk is een taxatierapport er niet alleen om het risico van de bank te beperken, maar ook dat van de consument. Voor een bank is een afwijking van 10 of 20 procent te overbruggen – op de gehele portefeuille middelt het risico zich wel uit, maar dat geldt niet voor de individuele consument. Als die uiteindelijk blijft zitten met een schuld van 15 procent op een bedrag van 4 ton is dat een serieus probleem. De vraag is of de beleidsmakers in Den Haag zich dit realiseren. En wat er gebeurt als dat uiteindelijk wel duidelijk wordt.

Terug naar het overzicht