International Valuation Standards (IVS)

Dred booke International Valuation Standards zijn internationale regels voor het waarderen en beoordelen van, onder andere, vastgoed. Deze regels worden regelmatig herzien en geactualiseerd door de IVSC, International Valuation Standards Council. Het ‘Red Book‘ van RICS is gebaseerd op de IVS.

IVS is één van de door de ECB toegestane methodieken voor het waarderen van vastgoed. Voorkeur gaat echter uit naar de EVS die door TEGoVA is opgesteld.

Terug naar het overzicht