Wel of niet inschrijvingen in bestaand register behouden?

Je kunt voorlopig bij meerdere registers ingeschreven staan. De huidige certificaten van VastgoedCert en SCVM als taxateur worden nog geaccepteerd. Er worden door deze twee instanties echter geen nieuwe taxateurs certificaten uitgegeven.

VastgoedCert heeft aangegeven door te gaan als een makelaarsregister. Bestaande certificaten die worden verlengd worden dan ook uitgegeven als makelaarscertificaat. Het is wel de vraag wie nu werkelijk baat heeft bij de inschrijving van makelaars in het register.

In de basis is het natuurlijk uitstekend dat ook een makelaar (die geen taxateur is) zijn kennis op peil houdt middels permanente educatie. Als de consument er echter niet naar kijkt is het echter maar de vraag hoeveel makelaar hun inschrijving zullen wensen blijven te continueren. Het betekent immers ook weer extra kosten, zonder dat daar werkelijk iets tegenover staat.

Het SCVM zal vrijwel zeker ophouden te bestaan. Het is te klein om zelfstandig verder te gaan na uitstroom van de taxateurs. De VBO kan er uiteraard voor kiezen om het gesubsidieerd in de lucht te houden, maar dan komt de onafhankelijk zover in het geding dat het per definitie niet meer relevant is.

Mocht je niet in het NRVT ingeschreven staan, dan is ons advies om er in te blijven staan zolang je nog kunt taxeren. Mocht je wel in het NRVT staan, of kun je niet meer taxeren, dan kun je je afvragen wat de toegevoegde waarde is van de inschrijving. Vind je het prettig om een “titel” te kunnen dragen dan is het wellicht verstandig. Is dat niet zo, dan is is uitschrijven het beste devies.

 

Terug naar het overzicht