regels

In 5 stappen klaar voor de regels van morgen

Door de belangrijke rol van taxateurs in de financieringsportefeuilles van de banken, en daarmee dus ook de economie, liggen taxateurs onder een vergrootglas. Of ze dat nu leuk vinden of niet. Verzachtende omstandigheid is dat dat ook voor de rest van de financiele wereld geldt: meer toezicht, meer regels en nieuwe tuchtregels. En zoals dat gaat met nieuwe regels zal dat, zeker in het begin, wennen zijn. Om het makkelijk(er) te maken zijn hier de eerste vijf stappen.

 1. Weet wat er speelt: de overgangssituatie

  Oude certificaten voor taxateurs, VastgoedCert en SCVM, worden voorlopig nog geaccepteerd door een aantal partijen: banken, NHG, financiële instellingen, accountants. Dat is wellicht onhandig, maar het goede nieuws is dat het een overgangssituatie is. Het NRVT wordt al door alle partijen in de markt gezien als het centrale register voor taxateurs. Een register dat kwaliteitseisen en beroeps- en gedragsregels vaststelt. En deze tevens waarborgt en controleert. Zodra de bestaande certificaten van taxateurs van VastgoedCert en SCVM aflopen is er nog maar één taxateursregister. De huidige registers bieden dan geen mogelijkheid meer tot verlening van de taxateurscertificaten.

 2. Inschrijven NRVT

  Het nieuwe register van NRVT is sinds 1 januari 2016 actief. Nog niet ingeschreven? Dan is vereist dat je moet je een praktijktoets moet doen.

 3. Uitschrijven

  Uitschrijven uit VastgoedCert of SCVM hoeft niet, maar het is onduidelijk waarom je nog in deze register zou moeten blijven staan als je ook in het NRVT ingeschreven bent. De registers worden ofwel opgeheven, dan wel (VastgoedCert) omgevormd naar een makelaarsregister. De vraag is alleen wie het belangrijk vind dat je hierin ingeschreven staat.

 4. Scheiding tussen makelen en taxeren

  Een van de belangrijkste eisen van het NRVT is dat je als taxateur geen objecten mag taxeren waarbij je als makelaar betrokken bent geweest. En visa versa. Makelen en taxeren mogen uiteraard beide worden uitgevoerd, maar nooit voor hetzelfde object. Die eis was er vroeger ook, alleen minder expliciet. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe deze scheiding toegepast moet worden. Onduidelijk is bijvoorbeeld of deze eis ook geldt als zowel het makelen als taxeren voor een object vijf of tien jaar geleden is gebeurd. Recht- en tuchtspraak zal in dit soort gevallen uitsluitsel moeten geven. Twijfel over wel of niet taxeren? Vermeld in het taxatierapport in ieder geval altijd wanneer en op welke wijze je ooit eerder bij het object betrokken bent geweest.

 5. Blijf op de hoogte

  Het blijft lastig om te voorspellen wat er precies, en wanneer, gaat gebeuren. En wat voor invloed dat heeft op het werk van taxateurs. Taxatiedoolhof.nl houd je van alle veranderde regel- en wetgeving op de hoogte.